[1]
ยอดแก้ว เ., พูลพิพัฒน์ น. และ พลมณี ศ. 2019. อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่งคำเมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์. พิฆเนศวร์สาร. 15, 1 (มิ.ย. 2019), 19–30.