[1]
หลี่ เ. , สัตโยภาส ส. และ กิจชาลารัตน์ ข. 2020. การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนกับสำนวนไทยที่เกี่ยวกับสี. พิฆเนศวร์สาร. 16, 1 (มิ.ย. 2020), 27–36.