[1]
กันทะสอน อ. และ ธาราพิทักษ์วงศ์ ศ. 2020. การศึกษากระบวนและวางระบบการผลิตชาเมี่ยงโดยประยุกต์ใช้แนวการผลิตแบบลีนของกลุ่มเกษตรกร ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. 16, 2 (พ.ย. 2020), 127–138.