[1]
มณีโกศล ช. , บุญแรง ส. , ศรีเดชะกุล ธ. , สุวรรณเลิศ ป. และ ปัญโญใหญ่ น. 2021. โครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ: นวัตกรรมการพัฒนานักศึกษาครูบนพื้นฐานเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง. พิฆเนศวร์สาร. 17, 1 (มิ.ย. 2021), 1–11.