[1]
อุ่นอกแดง ณ. และ รอดสการ เ. 2021. การปฏิสัมพันธ์ทางดนตรีภาคเหนือและดนตรีภาคกลางในช่วงหลังการเสด็จกลับนครเชียงใหม่ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี. พิฆเนศวร์สาร. 17, 2 (ธ.ค. 2021), 99–114.