[1]
โชติรัตน์ ส. 2022. ข้อผิดพลาดสำคัญที่เกิดจากการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาไทย. พิฆเนศวร์สาร. 18, 2 (ธ.ค. 2022), 77–87.