[1]
พิสิฐเสนากุล ส. และ วิจักขณะ ก. 2022. อภิสัมพันธสารในงานเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษาไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. พิฆเนศวร์สาร. 18, 2 (ธ.ค. 2022), 63–76.