[1]
กล่อมแก้ว ท. , สังวรินทะ ช. , ตนบุญ น. และ ขุนทองนุ่ม ส. 2023. การใช้คำอ้างถึงผู้ที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศในสื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาจากซีรี่ย์ Queer as Folk ภาคที่ 1 ตอนที่ 1 ถึง 5. พิฆเนศวร์สาร. 19, 1 (มิ.ย. 2023), 41–55.