[1]
มาลยาภรณ์ ศ. และ มหาวรากร ส. 2023. การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “อาหารไทยที่ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ” สำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม. พิฆเนศวร์สาร. 19, 1 (มิ.ย. 2023), 1–14.