[1]
ติคำ ส. 2023. สัปปุริสธรรม 7 ที่ปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชันของวอลท์ดิสนีย์ เรื่อง เมืองเวทมนตร์คนมหัศจรรย์. พิฆเนศวร์สาร. 19, 1 (มิ.ย. 2023), 57–69.