[1]
พยุหะ พ., มณีกุล จ. และ อดิภัทรนันท์ น. 2014. การใช้การอ่านแบบจิ๊กซอว์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. พิฆเนศวร์สาร. 10, 1 (ม.ค. 2014), 137–148.