[1]
จารุมณี เ., ณ เชียงใหม่ ณ. และ บูรพาเดชะ ส. 2013. ผลกระทบด้านสุขภาพจากการท่องเที่ยว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. พิฆเนศวร์สาร. 9, 2 (ก.ค. 2013), 37–52.