[1]
โสภา ธ., ณ เชียงใหม่ ณ. และ ชวพงศ์ ว. 2013. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. 9, 2 (ก.ค. 2013), 81–95.