[1]
จิตต์จรัส ศ. และ ปุณยบุรณะ อ. 2017. แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. พิฆเนศวร์สาร. 10, 1 (ต.ค. 2017), 1–12.