[1]
ปิยะประภาพันธ์ ส., อุทุมพร น. และ ศักดิ์รุ่งพงศากุล ศ. 2014. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซีเบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4. พิฆเนศวร์สาร. 10, 2 (ธ.ค. 2014), 15–24.