[1]
ชูมก พ., คุณประดิษฐ์ ท. และ พีรพรพิศาล ย. 2014. ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และไดอะตอมพื้นท้องน้ำ และการใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำในแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน. พิฆเนศวร์สาร. 10, 2 (ธ.ค. 2014), 81–97.