[1]
บุหลาด ส., บุญแสง ท. และ รองเมือง ด. 2015. ประสบการณ์ผู้ติดยาเสพติด 4x100 ของวัยรุ่นในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่. พิฆเนศวร์สาร. 11, 2 (ธ.ค. 2015), 41–49.