(1)
แสนคำ ศ. การศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความสำเร็จของธุรกิจในจังหวัดเชียงราย. ว.พิฆเนศวร์ 2012, 8, 93-100.