(1)
ผิวอ่อน ช.; ครุฑเมือง ส. การวิเคราะห์ศฤงคารรสที่ปรากฏในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. ว.พิฆเนศวร์ 2017, 13, 1-17.