(1)
ปิยนนทศิลป์ ว. ความเหมาะสมในการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา บ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ว.พิฆเนศวร์ 2017, 13, 93-107.