(1)
รินปัญโญ อ.; พูลพิพัฒน์ น.; พันชนะ ก. วัจนภาษาคำสอนในวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี. ว.พิฆเนศวร์ 2019, 15, 55-68.