(1)
บุตรแก้ว ว.; วิชาอัครวิทย์ จ.; อุทธโยธา ส. การบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซีซเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. ว.พิฆเนศวร์ 2018, 14, 205-215.