(1)
ยศรุ่งโรจน์ เ.; จันทร์นวล ณ. โครงการพัฒนาโดยองค์กรภาครัฐกับวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง. ว.พิฆเนศวร์ 2018, 14, 217-230.