(1)
อินสาร ศ.; ตุ่นแก้ว ส.; อุปปินใจ ส.; เวชชะ ป. รูปแบบการบริหารและจัดการเครือข่ายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) เพื่อการสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา. ว.พิฆเนศวร์ 2019, 15, 123-137.