(1)
เสือหัน อ. แนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการของสถานประกอบกิจการยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย. ว.พิฆเนศวร์ 2019, 15, 151-166.