(1)
ยอดแก้ว เ.; พูลพิพัฒน์ น.; พลมณี ศ. อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่งคำเมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์. ว.พิฆเนศวร์ 2019, 15, 19-30.