(1)
กันทะสอน อ. . .; ธาราพิทักษ์วงศ์ ศ. . การศึกษากระบวนและวางระบบการผลิตชาเมี่ยงโดยประยุกต์ใช้แนวการผลิตแบบลีนของกลุ่มเกษตรกร ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. ว.พิฆเนศวร์ 2020, 16, 127-138.