(1)
รอดดิษฐ์ ส. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน. ว.พิฆเนศวร์ 2022, 18, 133-146.