(1)
กล่อมแก้ว ท. .; สังวรินทะ ช. .; ตนบุญ น. .; ขุนทองนุ่ม ส. . การใช้คำอ้างถึงผู้ที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศในสื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาจากซีรี่ย์ Queer As Folk ภาคที่ 1 ตอนที่ 1 ถึง 5. ว.พิฆเนศวร์ 2023, 19, 41-55.