(1)
ติคำ ส. สัปปุริสธรรม 7 ที่ปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชันของวอลท์ดิสนีย์ เรื่อง เมืองเวทมนตร์คนมหัศจรรย์. ว.พิฆเนศวร์ 2023, 19, 57-69.