(1)
พยุหะ พ.; มณีกุล จ.; อดิภัทรนันท์ น. การใช้การอ่านแบบจิ๊กซอว์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ว.พิฆเนศวร์ 2014, 10, 137-148.