(1)
จารุมณี เ.; ณ เชียงใหม่ ณ.; บูรพาเดชะ ส. ผลกระทบด้านสุขภาพจากการท่องเที่ยว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ว.พิฆเนศวร์ 2013, 9, 37-52.