(1)
โสภา ธ.; ณ เชียงใหม่ ณ.; ชวพงศ์ ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. ว.พิฆเนศวร์ 2013, 9, 81-95.