(1)
จิตต์จรัส ศ.; ปุณยบุรณะ อ. แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. ว.พิฆเนศวร์ 2017, 10, 1-12.