(1)
บุหลาด ส.; บุญแสง ท.; รองเมือง ด. ประสบการณ์ผู้ติดยาเสพติด 4x100 ของวัยรุ่นในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่. ว.พิฆเนศวร์ 2015, 11, 41-49.