(1)
จีนชาติ ธ.; วรรณะลี ช.; สายทองคำ จ. อิทธิพลการแสดงราชสำนักสยามที่มีผลต่อการแสดงในคุ้มเจ้าหลวง. ว.พิฆเนศวร์ 2016, 12, 63-71.