หน่อหล้า เ. คำยืมภาษาจีนในภาษาไทลื้อสิบสองปันนาปัจจุบัน. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 43–50, 2012. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100594. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.