ปิยนนทศิลป์ ว. ความเหมาะสมในการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา บ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 93–107, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/107594. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.