ยอดแก้ว เ.; พูลพิพัฒน์ น.; พลมณี ศ. อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่งคำเมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 19–30, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/194265. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.