จารุมณี เ.; ณ เชียงใหม่ ณ.; บูรพาเดชะ ส. ผลกระทบด้านสุขภาพจากการท่องเที่ยว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 37–52, 2013. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97494. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.