จีนชาติ ธ.; วรรณะลี ช.; สายทองคำ จ. อิทธิพลการแสดงราชสำนักสยามที่มีผลต่อการแสดงในคุ้มเจ้าหลวง. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 63–71, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98998. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.