ยอดแก้ว เกษร, พูลพิพัฒน์ นราวัลย์, และ พลมณี ศรีวิไล. 2019. “อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่งคำเมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์”. พิฆเนศวร์สาร 15 (1):19-30. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/194265.