[1]
ดินฟ้า พ., “ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพกับผลที่มีต่อการดำรงชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 129–142, มิ.ย. 2013.