[1]
หน่อหล้า เ., “คำยืมภาษาจีนในภาษาไทลื้อสิบสองปันนาปัจจุบัน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 43–50, มิ.ย. 2012.