[1]
แสนคำ ศ., “การศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความสำเร็จของธุรกิจในจังหวัดเชียงราย”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 93–100, มิ.ย. 2012.