[1]
ผิวอ่อน ช. และ ครุฑเมือง ส., “การวิเคราะห์ศฤงคารรสที่ปรากฏในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 1–17, ธ.ค. 2017.