[1]
ปิยนนทศิลป์ ว., “ความเหมาะสมในการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา บ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 93–107, ธ.ค. 2017.