[1]
กุลรินทร์ ป., พูลพิพัฒน์ น., และ พลมณี ศ., “การสร้างภาพลักษณ์สตรีในนวนิยายไทยที่ได้รับรางวัลใน พ.ศ.2550-2559”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 123–133, มิ.ย. 2018.