[1]
เสือหัน อ., “แนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการของสถานประกอบกิจการยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 151–166, มิ.ย. 2019.