[1]
ยอดแก้ว เ., พูลพิพัฒน์ น., และ พลมณี ศ., “อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่งคำเมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 19–30, มิ.ย. 2019.